Recente Tweets
Landbrug©

Contentmanagement 1999-2017

Tableau

Onderstaand enkele interactieve graphs gemaakt met de datavisualisatie tool Tableau.
In de rechterbovenhoek van elke grafiek kan een keuze worden gemaakt tussen man/vrouw (of de andere variabelen zoals het jaartal).
Door met de muis over de staven in de grafiek te bewegen, wordt meer informatie verkregen.
Selectie ongedaan maken? Druk op F5.


Bevolkingspiramide 1950-2015 & Bevolkingsprognose 2020-2060

De AOW (Algemene Ouderdomswet) wordt volledig gefinancierd via het omslagstelsel.
Wat betekent dat?
Dat betekent dat de uitkeringen (het basisinkomen uit hoofde van deze AOW) van de gepensioneerden worden betaald uit de premies die - op hetzelfde moment - bij de werkenden worden ingehouden.
Vroeger had de bevolkingsopbouw van Nederland de vorm van een ui (de eerste van onderstaande graphs).
Er waren veel jonge (werkende) mensen die de AOW van een relatief kleinere groep gepensioneerden middels premie afdrachten, bekostigden.
De tweede grafiek laat zien wat de prognose voor de bevolkingsgroei is. Minder werkenden ten opzichte van veel meer gepensioneerden. Dat maakt de AOW steeds meer onbetaalbaar. Ofwel, de Rijksbijdragen moeten worden verhoogd zoals in de derde grafiek op deze pagina te zien is.


Geïnde AOW-Premies & Rijksbijdragen AOW-Uitkeringen

De AOW wordt onbetaaldbaar. Dat hoor je vaak.
Het wordt onbetaalbaar omdat er relatief minder werkenden zijn die de premies opbrengen waaruit de AOW-Uitgaven worden bekostigd.
Onderstaande grafiek laat zien wat het effect van bovengenoemde bevolkingsprognose op de geïnde AOW-Premies t.o.v. de totale AOW-Uitgaven is.
De totale AOW-Uitgaven, premie-inkomsten en rijksbijdragen zijn uitgedrukt als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP).
De oranje staven die boven de blauwe uitsteken, vertegenwoordigen hetgeen de overheid nog aan moet vullen om de totale AOW-Uitgaven te kunnen bekostingen.
Momenteel (peiljaar 2017) wordt maar 2/3 van de AOW-Uitgaven bekostigd uit geïnde AOW-Premies.

De laatste grafiek laat ook de trend in de totale AOW-Uitgaven in relatie tot de prognose AOW-gerechtigenden zien.